เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

594,395

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

592,773

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

5,294

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

10,014

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์