เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

594,376

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

591,748

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

5,357

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

10,723

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์