เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

594,349

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

592,569

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

5,334

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

10,109

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์